Hướng dẫn đăng nhập, cài đặt ứng dụng adobe bản quyền lần đầu tiên tại shop

Các bạn vui lòng xem hết clip, không bỏ qua bất kỳ giây nào để tránh phát sinh lỗi trong quá trình sử dụng. Shop không bảo hành với các khách hàng vi phạm chính sách sử dụng bên shop.

Chính sách bảo hành adobe bản quyền 1 máy.

-Không cài 2 máy tính

- Đăng nhập được điện thoại, ipass.

- Không đổi mật khẩu

- Không thêm mail phụ

- Không thêm số điện thoại

- Không làm bảo mật.

- Vi phạm ko bảo hành

Chính sách bảo hành adobe bản quyền 2 máy.

- Đăng nhập được điện thoại, ipass.

- Được đổi mật khẩu

- Được thêm mail phụ nhận ID adobe gửi về khi cài đặt lại

- Không thêm số điện thoại

- Không làm bảo mật.

- Vi phạm ko bảo hành

 

 Copyrights Thiet Ke Website by panelretouch.com