Lọc File Ảnh Tự Động

Anh em chỉ cần coppy mã số ảnh khách hàng (4 số sau cùng). Ví dụ: 4356, 5966, 5943, 5940… Nhập vào panel, chọn thư mục lọc ảnh và thư mục lưu ảnh, bộ công cụ sẽ lọc tự động các file ảnh trong vòng 1 phút 30s.

 Copyrights Thiet Ke Website by panelretouch.com