Hướng dẫn reset Photoshop về chế độ ban đầu chỉ 2 kích chuột

Bước 1: Làm theo ảnh

Bước 2: Nhấn phím Ctr + K nhà nhấn reset số 1 và số 2 theo ảnh

Bước 3: Tắt Photoshop mở lên lại là xong

 Copyrights Thiet Ke Website by panelretouch.com