Xóa bộng mắt - loại bỏ những vết nhăng, để gờ dưới dùng mắt

Xóa bộng mắt là một trong những công cụ nổi bật trên panel, giúp loại bỏ những nết nhăn vùng dưới mắt, cho phép người dùng tùy chỉnh thông số độ mịn trước khi nhấn hoàn thành.

 Copyrights Thiet Ke Website by panelretouch.com